Wpisy oznaczone tagiem działalność

Co trzeci jest HP

22HP poinformował o zwiększeniu swojej pozycji lidera mając na względzie przychody oraz liczbę sprzedanych serwerów w regionie EMEA. Strefa EMEA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę. Zgodnie z danych opublikowanymi przez IDC, HP zajął pierwsze miejsce w światowej sprzedaży serwerów w trzecim kwartale 2009 roku. Nie ulega wątpliwości, że Hewlett- Packard osiągnęła swoją silną pozycję na rynkach EMEA. Zanotowana sprzedaż osiągnęła poziom 47,7% w przypadku serwerów i pod 40,3% pod względem zysku, jaki udało się firmie wypracować. Tempo rozwoju marki HP przekroczyło w trzecim kwartale bieżącego roku tempo ogólnego wzrostu rynku. Trzeba też pamiętać, iż większość przedsiębiorstw w tym czasie odnotowała znaczne spadki sprzedaży w regionie EMEA a także poza nim. Osiągnięty wzrost udziału w rynku wyniósł 2,6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Porównanie dotyczy liczby sprzedanych serwerów w regionie EMEA Jeśli zaś chodzi o wzrost przychodów ze sprzedaży serwerów typu x86, to za trzeci kwartał w regionie EMEA wynosiły one 50,3%. Jest to więcej, niż łączne wyniki trzech największych konkurentów marki HP. To nie koniec dobrych wyróżnień dla HP, który utrzymał pierwsze miejsce w sprzedaży serwerów na całym świecie. Najwyższy próg, jakiego nie udało się pobić żadnej konkurencyjnej firmie wyniósł 36,5% udziału w globalnym rynku. HP zajmuje także pierwszą pozycję pod względem przychodów z systemów operacyjnych UNIX®, Windows® czy Linux. Obecnie udział w tym zakresie firmy jest bezprecedensowy i wynosi 99,3% wszystkich sprzedanych serwerów. Jest to równoznaczne z tym, iż co trzeci serwer sprzedawany na świecie pochodzi z rąk Hewlett- Packard. Globalna pozycja HP na rynku widoczna jest miedzy innymi w takich obszarach, jak rozwój na rynku serwerów z systemem operacyjnym UNIX — HP. Pierwsze miejsce Hewlett- Packard w obszarze sprzedaży serwerów x86, przy 36,9% udziału w rynku, to niewątpliwie wielki sukces. Kolejnym powodem do świętowania jest dwudziesta rocznica wprowadzania nowatorskich rozwiązań na rynku serwerów x86. System HP BladeSystem cały czas trzyma się na pierwszej pozycji w rankingach dotyczących sprzedanych urządzeń, jak i osiągniętych dochodów. Jak wynika z powyższych statystyk marka HP posiada w niektórych dziedzinach monopol na udział w rynku. Żadnej innej konkurencyjnej firmie nigdy nie udało się przejąć pozycji lidera, chociażby w dwóch kategoriach. Natomiast silna pozycja Hewlett- Packard widoczna jest w kilku dziedzinach, nie tylko w branży serwerów.

HP – miejsce dla Ciebie

7Zespół HP za najwyższy cel stawia sobie stworzenia jak najlepszych miejsc pracy oraz maksymalne wykorzystanie potencjału swoich pracowników. Szczególną wartością w firmie Hewlett-Packard jest dobry pomysł, który może pochodzić od każdego pracownika. HP jest miejscem gdzie współpracuje ze sobą bardzo duża liczba ludzi, dlatego niezwykle ważną cechą charakteru jest otwartość, umiejętność współpracy z innymi oraz wzajemnego zrozumienia. Firma ta ciągle się rozwija w związku, z czym jej pracownicy też muszą ciągle się szkolić i poszerzać swoje horyzonty. Wszelkie warsztaty i szkolenia zapewnia firma HP, której najcenniejszym kapitałem są zdolni i utalentowani pracownicy. Szkolenia nie tylko związane są z zapotrzebowaniami w firmie, ale również zainteresowaniami pracujących jednostek. Hewlett-Packard daje możliwość zrobienia międzynarodowej kariery oraz bardzo szybkiego rozwoju. HP jest jedną z nielicznych firm, które dostosowują się do swoich pracowników stwarzając im elastyczny system pracy. System ten opiera się na nienormowanych godzinach pracy. Oznacza to, że każdy pracownik może rozpocząć swoją prace o godzinie, która mu najbardziej odpowiada. W HP istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin i co za tym idzie dostosowanie ich do swojego rytmu życia. Ponadto praca może być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika. Bardzo ważną cechą w społeczności HP jest mobilność, czyli pełna dowolność w wyborze czasu i miejsca pracy. Pracowników Hewlett-Packard obowiązuje kultura pracy oraz tak zwana polityka otwartych drzwi. Każdy pracownik ma dostęp do każdego miejsca w firmie. A każdy problem występujący w przedsiębiorstwie jest dokładnie omawiany i rozwiązywany w możliwie najskuteczniejszy sposób. Co roku pracownicy wypełniają specjalnie przygotowane ankiety, które mają pokazać stopień zaangażowania w prace oraz elementy, które trzeba koniecznie poprawić. Hewlett-Packard to przedsiębiorstwo działające na rynkach ponad 170 krajów i 6 kontynentów. Dlatego szczególnie cenioną cechą wśród pracowników jest różnorodność. Produkty HP dostarczane są do Europy, Afryki, Australii, Azji i obu Ameryk po przez kanały handlowe, w których pracują różni ludzie charakteryzujący się odmiennością, inną mentalnością, kulturą oraz środowiskiem. Każdy może coś wnieść do wspólnoty, jaką jest HP niezależnie od płci, wieku i pochodzenia. Firma kieruje się prostą zasadą: jeśli pracownik osiąga dobre wyniki jest odpowiednio nagradzany. W Hewlett-Packard mogą się odnaleźć osoby, które ukończyły różne kierunki studiów, nie koniecznie tylko te, które mają coś wspólnego z informatyką, techniką i elektroniką.